Telephone icon+420 607 159 953

Podmínky zásilkového výdeje zdravotnických prostředků

1) Výdejce

Zdravotnické potřeby MAXIMED
Slezská 2127/13
Praha 2, Vinohrady
PSČ: 120 00
IČZ: 02990150

Provozovatel: MAXIS a.s.
IČO: 25675893
Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5421

Výdejce je oprávněn vydávat zdravotnické prostředky zásilkovým způsobem dle platné legislativy, zejména dle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (zákon č. 375/2022 Sb.), který upravuje také podmínky pro výdej zdravotnických prostředků. Zákon č. 375/2022 Sb. dává možnost dle § 33 (a souvisejících) provádět zásilkový výdej prostředku, kdy je zdravotnický prostředek vydán distančně, to je na zvolenou adresu, případně prostřednictvím tzv. odběrného místa.

Odběrné místo je provozovnou (výdejnou zdravotnických prostředků), kde je možno také distančně provést objednávku zdravotnického prostředku předepsaného pacientovi lékařem na poukaz.

V souladu s výše uvedenou legislativou tímto Výdejce sděluje podmínky zásilkového výdeje zdravotnických prostředků.

1) Nabídka zdravotnických prostředků a jejich cena

Nabídka zdravotnických prostředků obchodní společnosti MAXIS a.s., které je možné objednat prostřednictvím zásilkového výdeje včetně jejich cen (úhrady pojišťovny a doplatku) a nákladů spojených se zásilkovým výdejem je dostupná na těchto internetových stránkách medi-expert.cz, nebo v katalozích na odběrných místech.

Zásilkový výdej je uskutečněn prostřednictvím poukazu na zdravotnickou pomůcku. Poukaz může být v elektronické nebo listinné podobě. V obou případech poukazy vystavuje lékař.

Poukaz lze u Výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení.

2) Doručení informací o poukazu na zdravotnický prostředek

3) Výdej zdravotnického prostředku, náklady spojené se zásilkovým výdejem a způsob zasílání zdravotnických prostředků

Výdej zdravotnického prostředku provádí kvalifikovaná osoba. V případě objednání zásilkového výdeje formou (A) prostřednictvím internetových stránek medi-expert.cz zajišťuje přepravu v rámci ČR výhradně společnost GLS nebo Zásilkovna.

Výdejce zajistí balení a dopravu zdravotnického prostředku na zvolenou dodací adresu prostřednictvím přepravní služby GLS, nebo na zvolené výdejní místo Zásilkovny. V případě, že zákazník není na adrese zastižen, je zásilka uložena na nejbližším výdejním místě Zásilkovny a adresát je o tom vyrozuměn prostřednictvím SMS (e-mailu).

Náklady na přepravu zdravotnického prostředku formou (A) zásilkového výdeje se řídí dle aktuálních podmínek uvedených zde.

A. Objednání zásilkového výdeje prostřednictvím internetových stránek a schválení zásilkového výdeje zákazníkem

Pacientovi je lékařem předepsán zdravotnický prostředek na poukaz. Pacient navštíví internetové stránky medi-expert.cz a zde si objedná příslušný zdravotnický prostředek u Výdejce zásilkovým způsobem prostřednictvím formuláře „Objednávka zásilkového výdeje“ umístěného pod tlačítkem „Zásilkový výdej“.

V rámci tvorby objednávky zásilkového výdeje uvede veškeré požadované informace ve formuláři včetně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytných k provedení zásilkového výdeje.

Do jednoho pracovního dne je zákazník kontaktován prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace s upřesněním:

  1. o zdravotnickém prostředku vhodném pro výdej na doručený poukaz,
  2. o výši ceny či případného doplatku,
  3. o lhůtě, ve které je možné zákazníkovi zdravotnický prostředek odeslat,
  4. o nákladech na přepravu.

Případný doplatek pacienta je možné uhradit formou dobírky či platbou předem pomocí platby na účet Výdejce dle volby zákazníka.

Zákazník obdrží veškeré výše zmíněné informace do e-mailu formou Potvrzení objednávky zásilkového výdeje a před výdejem zdravotnického prostředku je závazně potvrdí a zároveň zajistí doručení originálu listinného poukazu na adresu Výdejce.

Samotný výdej zdravotnického prostředku je proveden až po doručení originálu listinného poukazu nebo e-poukazu výdejci.

B. Zásilkový výdej prostřednictvím odběrného místa

Odběrné místo je provozovnou (výdejny zdravotnických prostředků Výdejce), kde je možno také distančně provést objednávku zdravotnického prostředku předepsaného pacientovi lékařem na poukaz.

Pacient navštíví odběrné místo, kde předá poukaz pracovníkovi odběrného místa současně s prohlášením, které obsahuje:

  1. identifikaci zvoleného Výdejce – Zdravotnické potřeby MAXIMED,
  2. objednávku zásilkového výdeje předepsaného zdravotnického prostředku,
  3. informaci, že chce zaslat zdravotnický prostředek na adresu daného odběrného místa,
  4. pověření odběrného místa, aby doručil poukaz Výdejci
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných k provedení zásilkového výdeje.

Výdejce pacientovi co nejrychleji, v ideálním případě obratem, doručí zdravotnický prostředek na adresu zvoleného odběrného místa.

Případný doplatek je možné uhradit hotově na odběrném místě.

5) Informační služba

Informační služba je určena objednatelům – pacientům – pro informování o používání a údržbě zdravotnického prostředku. Prostřednictvím této informační služby pacient obdrží od kvalifikované osoby informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.

6) Reklamace

Objednatel má vždy možnost vrátit reklamovaný zdravotnický prostředek zdarma, tedy způsobem, který objednateli nezpůsobí žádné dodatečné náklady. Pokud tedy objednatel zvolil výdej zdravotnického prostředku na některém z odběrných míst, může ho zde (případně na jiném odběrném místě Výdejce) bezplatně vrátit. Pokud objednatel zvolil způsob doručení přepravcem, náklady na vrácení hradí Výdejce.


Postup dle podmínek uvedených zde.